14-17 Eylül Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Fuarındaydık

ULUSLARARASI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ FUARINDAYDIK

İstanbul Meslek Hastalıkları Hastanesi 40 yıllık geçmişinde İş Sağlığı ve Güvenliği alanında geniş kurumsal bilgi birikimi sağlamıştır. İstanbul İli Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinin bünyesinde geçtiğimiz beş yılda teknik ve bilimsel çalışmalarını sürdürmüştür. 2015 yılında hedeflemiş olduğumuz İş Sağlığı ve Güvenliği profesyonelleri bilgi alışverişi sağlayacak platformlar oluşturma amacımız doğrultusunda, 2017 yılında da bu amaç doğrultusunda stant açıp sempozyum düzenledik.

Hastanemiz tarafından üçüncüsü gerçekleştirilen “İstanbul Meslek Hastalıkları Hastanesi İş Sağlığı Profesyonelleriyle Buluşuyor-2017” başlıklı sempozyum 15-16 Eylül 2017 tarihlerinde yapıldı. İSAF güvenlik Zirvesi-Fuarı çerçevesinde gerçekleştirilen uydu sempozyum çok sayıda iş sağlığı profesyonelini bir araya getirerek bilgi paylaşımı açısından önemli bir fırsat yarattı.

İş Sağlığı alanında ilk endüstriyel Biyokimya (Toksikoloji) Laboratuvarı, Psikoteknik Laboratuvarı, Denge Laboratuvarını kuran hastanemiz öncü rolünü 1976 yılından bu yana kesintisiz hizmetleriyle sürdürmektedir. İşverenlerin işyerlerindeki iş sağlığı sorunlarının çözümünde ortağı olan hastane çalışanların mesleki etkenlerden kaynaklanan sağlık sorunlarında yoğun başvuru alıyor. İstanbul Meslek Hastalıkları Hastanesi, meslek hastalıklarının tanı ve tedavisi dışında çağdaş koruma anlayışıyla hareket etmeyi amaçlaması nedeniyle diğer hastanelerden oldukça farklı bir yapıya da sahip. İşyerlerinde, çevresel etkilenmelerin yaşanması durumunda sahada numuneler alınması, araştırmalar yapılması, risk değerlendirme ve danışmanlık hizmetleri yürütülmesi gibi diğer hastanelerden farklı hizmetler verilmekte. Sempozyum da aynı amaçla Meslek Hastalıklarından korunma konularında iş sağlığı profesyonelleriyle bilgi paylaşımını gerçekleştirmek için düzenlendi.

Sempozyumun açılışını Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Çalışanların Sağlığı ve Güvenliği Dairesi Başkanı Dr. Ahmet ÖZLÜ, İstanbul İli Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Tıbbi Hizmetler Başkanı Uzm. Dr. Yakup ÇAĞ, Hastane Yöneticisi Dr. Mustafa Özdemir tarafından gerçekleştirdi. Sayın Dr. Ahmet ÖZLÜ meslek hastalıklarının tespitinin önemi ve Sağlık Bakanlığı’nın bu alana yönelik çalışmalarını özetleyerek, konuşmalarında dikkat çektikleri nokta SGK tarafından yılda 500 civarında meslek hastalığı açıklanmasına rağmen Sağlık Bakanlığı’nın birimlerinin her yıl 4000’i aşkın meslek hastalığı tespit etmeleriydi. Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği’nden Sayın Yakup ÇAĞ meslek hastalıkları ve iş kazalarının önemli sosyal sorunlar oluşturabileceğini, bu sorunların üstesinden gelmek ve sürdürülebilir kalkınma için İstanbul Meslek Hastalıkları Hastanesi’ni desteklediklerini, verilen desteğin sürekli biçimde artacağını ifade ettiler. Hastane Yöneticisi Sayın Dr. Mustafa ÖZDEMİR, iş sağlığı alanının işçi, işveren taraflarının tümüne açık hastane hizmetlerini tanıttığı konuşmasında, özellikle risk değerlendirme ve danışmanlık gibi koruyucu sağlık hizmetlerine öncelik verdiklerini ifade etti. Hastane Yöneticisi Dr. Mustafa ÖZDEMİR, halkın ve çalışanın sağlığının korunmasında, mesleki-çevresel hastalıkların, iş kazalarının önlenmesinin önemini ve İstanbul Meslek Hastalıkları Hastanesi’nin üstlendiği rolü özetledi.

İstanbul Meslek Hastalıkları Hastanesi’nin profesyonel ekibi tarafından iki gün süren bilimsel sunumlar içeren sempozyum gerçekleştirilmiştir.  Sempozyumun birinci gününde; Uzm. Dr. Şule DOKUR ve Dr. Özkan Kaan KARADAĞ tarafından Endüstriyel İşitme Kayıplarını her yönüyle inceleyen 6 oturumluk geniş bir eğitim-sunum gerçekleştirilmiştir. İkinci gününde ise; Uzm. Dr. Semih GÜDER- Mesleki Dermatozların Ülkemizdeki Durumu ve Çözümler; Uzm. Dr. İbrahim SEMERCİ-Erişkin Bağışıklama; Uzm. Dr. Veli GÖYLÜSÜN- Silika Nedenli Akciğer Hastalıkları ve Kot Kumlama; Uzm. Dr. Bahar TÜZÜN- Asbest Nedenli Akciğer Hastalıkları; Uzm. Dr. Pınar AYKURT- Çalışan Çocukların Sağlık Sorunları; Uzm. Dr. Zafer YÜZÜAK- Bazı İşkollarında Çalışanlarda Sık Rastlanabilen Mesane Kanserleri; Şahannur ÇOŞKUNÇELEBİ-Meslek Hastalıkları Hastanesine Başvuru Mevzuatı hakkındaki bilgilerini özellikle korunma konusuna öncelik vererek katılımcılarla paylaştılar.

Sempozyumun son oturumunda ise İstanbul Meslek Hastalıkları Hastanesi Hastane Yöneticisi Dr. Mustafa ÖZDEMİR- Uzm. Dr. Sezgin BİLDİK- Uzm. Dr. Şule DOKUR- Dr. Özkan Kaan KARADAĞ’ ın katılımları ile Uzmanıyla Buluşma ve Tartışma Paneli gerçekleştirilmiştir. İş sağlığı profesyonelleri tarafından hastanenin daha etkin kullanımı, hastaneye hasta yönlendirme yöntemleri ve meslek hastalıkları hakkında profesyonellerin öneri ve talepleri interaktif bir toplantıda zaman sınır olmaksızın tartışıldı.  Sempozyumun tüm sunumları iş sağlığı profesyonellerinin kolay ulaşımı açısından İstanbul Meslek Hastalıkları Hastanesi web sitesinde yayınlanmaktadır. 

14-17 Eylül 2017  Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Fuarı Konuşmacı Sunumlarını Pdf olarak indirebilirsiniz.

Uzm.Dr. Bahar TÜZÜN - ASBEST ve MESLEK HASTALIKLARI İNDİR
Uzm.Dr. Pınar  AYKURT YAPRAK - ÇOCUK İŞÇİLER İNDİR
Uzm.Dr. İbrahim SEMERCİ - ERİŞKİN BAĞIŞIKLAMA ŞEMASI İNDİR
Uzm.Dr. Semih GÜDER - MESLEKİ DERMATOZLARIN ÜLKEMİZDEKİ DURUMU VE ÇÖZÜMLER İNDİR
Uzm.Dr. Veli GÖYLÜSÜN - SILIKOZIS İNDİR
Uzm.Dr. Zafer YÜZÜAK- MESLEKİ MESANE TÜMÖRLERİ İNDİR
Şahannur ÇOŞKUNÇELEBİ - BAŞVURU MEVZUATI İNDİR

 

01 İŞİTME FİZYOLOJİSİ-FİZYOPATALOJİSİ İNDİR
02 İŞİTME MUAYENESİ İNDİR
03 GÜRÜLTÜYE BAĞLI İŞİTME KAYBI İNDİR
04 DİĞER ENDÜSTRİYEL İŞİTME KAYBI NEDENLERİ - OTOTOKSİKLER İNDİR
05 GÜRÜLTÜYE BAĞLI İŞİTME KAYBI YÖNETİMİ İNDİR
06 ORTAM ÖLÇÜMLERİ VE KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM SEÇİMİ İNDİR
14-17 Eylül Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Fuarındaydık
14-17 Eylül Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Fuarındaydık
14-17 Eylül Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Fuarındaydık
14-17 Eylül Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Fuarındaydık
14-17 Eylül Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Fuarındaydık
14-17 Eylül Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Fuarındaydık
14-17 Eylül Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Fuarındaydık
14-17 Eylül Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Fuarındaydık
14-17 Eylül Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Fuarındaydık
14-17 Eylül Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Fuarındaydık
14-17 Eylül Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Fuarındaydık
14-17 Eylül Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Fuarındaydık
14-17 Eylül Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Fuarındaydık
14-17 Eylül Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Fuarındaydık
14-17 Eylül Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Fuarındaydık
14-17 Eylül Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Fuarındaydık
14-17 Eylül Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Fuarındaydık
14-17 Eylül Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Fuarındaydık
14-17 Eylül Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Fuarındaydık
14-17 Eylül Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Fuarındaydık
14-17 Eylül Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Fuarındaydık
14-17 Eylül Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Fuarındaydık
14-17 Eylül Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Fuarındaydık
14-17 Eylül Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Fuarındaydık
14-17 Eylül Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Fuarındaydık
14-17 Eylül Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Fuarındaydık
14-17 Eylül Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Fuarındaydık
14-17 Eylül Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Fuarındaydık
14-17 Eylül Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Fuarındaydık
14-17 Eylül Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Fuarındaydık
14-17 Eylül Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Fuarındaydık
14-17 Eylül Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Fuarındaydık
14-17 Eylül Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Fuarındaydık
14-17 Eylül Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Fuarındaydık
14-17 Eylül Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Fuarındaydık
14-17 Eylül Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Fuarındaydık
14-17 Eylül Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Fuarındaydık

Haberler

DİLEK VE ÖNERİLERİNİZ, BİZİM İÇİN ÖNEMLİDİR !
FORMA GİDİN
Tc Sağlık Bakanlığı Dumansız Hava Sahası Saglıkla Buluşma Noktası Sabim ALO 184 ALO 113 Ulakbim İlacım TMO Bimer ALO 150 ALO 191 E-Öğrenme E-Nabız E-Devlet Web Uygulamaları Bilgi Edinme ÇSGB Elektironik Belge Doğrulama Sistemi Konferans Salonu e-posta Evde Sağlık Yönetim Sistemi Giriş Evde Sağlık